بیت تاریخی حضرت امام خمینی ( ره )
۲۰۲۲-۰۸-۲۲
کوه بوجه خمین
۲vgeKDxntCp0MPk8OfECyvXNMVXifnCT4021oXyz_1080x624
قلعه تاریخی سالار محتشم
سالارمحتشم_۱۰۸۰x624
پارک مدرس
Hisilicon Balong
اراگ تاریخی میشیجان
ارگ_۱۰۸۰x624
پارک بوستان مادر
Khomein-Mother-Parkپارک-مادر-خمین_۱۰۸۰x624
امامزاده شاهزاده ابوطالب
df7a7c49928e4ffdbef148f87774c82b-image_picker057c9831-0c0e-4b14-afd0-f928c2f44a1b_1080x624