شهردار : حمید احمدی

دفتر شهردار : مهدی مدنی

حراست : محسن موذنی نیا

روابط عمومی : حمید ابراهیمی

فرهنگی : وحید بهلولوند

دفتر شورا : ابوتراب کرمی

برنامه و بودجه : امیرحسین نوروزی

مدیریت بحران : علی مهبد

رئیس امور مالی : محمد علی فرخی

کارپردازی : سعید صفری

انباردار : حسین حیاتیان

منابع انسانی : داود ملکی

ناظر پروژه : محمد چوگری

مسئول موتوری : محسن احمدی

کارشناس خدمات شهری : سعید جدیدیان

معاونت خدمات و ایمنی شهری : وحید قاسمی
مسئول امور حقوقی و املاک : حامد براتیان
دبیرخانه : مرضیه شریفی

مدیریت سازمان حمل و نقل شهری : رسول صفدری نیا

رئیس اداره فنی و عمرانی : مهدی محمدی

کمسیون ماده 100 : زهرا سادات حسینی

رئیس اداره درآمد و سرمایه‌گذاری : مجید حاتمی

اجرائیات : امید علیزاده

بایگانی : عباس سلوکی

رئیس اداره شهرسازی : احمد ابراهیمی