نام و نام خانوادگی شهردار سابق

ردیف

عباس فکور

1

محمدحسین مقیمی

2

سیدرضاصمدی

3

حسین فخرائیان

4

عزیز فرجی نژاد

5

کیومرث محمودی

6

علی اکبر حبیب محمدمرادی

7

سالار علیجانی

8

علی مرادی

9

رسول گرگیج

10

علی اکبر پروانه رو

11

محمدرضا علیمحمد

12

حجت الله مرادی

13

گودرز امیری

14

حسین پاکزاد

15

ابوالفضل مرتضیان

16