حوزه شهردار

 • برنامه ریزی واحدهای حوزه شهرداری برای ایجاد و برقراری نظم و ترتیب و هماهنگی انسجام بین واحدها
 • تنظیم هماهنگی و پاسخگویی جهت برنامه‌ها، ملاقات، ارتباطات و جلسات شهردار و همچنین ابلاغ دستورات شهردار
 • ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه و پیگیری آنها طبق دستور
 • تنظیم و ارائه پرونده‌ها، گزارشات، نشریات و مکاتباتی که شهردار باید ملاحظه و یا امضاء نماید و اعاده آنها به مراجع ذیربط
 • یادداشت و یادآوری تشکیل سمینارها، کنفرانسها، همایشها و جلسات و مهیا نمودن سوابق مربوط به اطلاع و مطالعه قبلی شهردار
 • ارائه گزارش مطالب ضروری و مهم روزانه به شهردار با هماهنگی حوزه‌های زیرمجموعه شهردار
 • پاسخگویی و راهنمایی مراجعین به حوزه شهردار
 • برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر به منظور توسعه فعالیتها و امکانات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری شهر
 • رسیدگی و بازدید از فعالیتهای واحدهای شهرداری و ارائه گزارش از نقاط قوت و ضعف فعالیتهای واحدهای مذکور به شهردار
 • رسیدگی و تحقیق درباره تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیتهای شهرداری از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می‌گیرد.
 • تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهار نظر صریح برای اتخاذ تصمیم توسط مقامات ذیصلاح
 • پیگیری دریافت، بررسی و پاسخگویی به انتقادات و شکایات شهروندان و ارائه راهکار انجام امور مربوط به حراست اموال، ساختمانها، ماشین‌آلات، تاسیسات شهرداری طبق دستورالعملهای ابلاغی
 • افکارسنجی از کارکنان شهرداری و ارائه بازخورد در مورد سبک مدیریت شهرداری جهت بهره‌برداری در برنامه‌های ارتقاء و کارآیی منابع انسانی
 • پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور
 • بررسی حقوقی کلیه قراردادهای مرتبط با شهرداری و اظهارنظر حقوقی
 • رسیدگی به معضلات حقوقی شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی
 • پیگیری و اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک، بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح
 • اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی
 • ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری و تغییرات آن طبق دستورالعملهای صادره و نگهداری آخرین اطلاعات املاک و اراضی متعلق به شهرداری
 • حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر
 • انجام دعوت از مقامات مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مذکور
 • پیگیری امور بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر

شرح وظایف معاونت عمران و شهرسازی :

 • نظارت بر عملکرد ادارات تحت سرپرستی اعم از اداره فنی عمرانی ، شهرسازی، معماری و دبیرخانه کمیسیون ماده 100
 • نظارت و هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه‌های جاری شهرداری، طرحهای عمرانی و زیربنایی
 • بررسی وتعیین خط‌مشی و پیگیری به منظور تهیه طرحهای ترافیک و بهبود عبور‌ومرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی
 • مراقبت در تشکیل کمیسیون‌های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون‌های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون‌های مذکور
 • کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل زمین به پیمانکار
 • نظارت بر اجرای کلیه طرحها وپروژه‌های عمرانی و انجام امور امانی
 • بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی وزیربنایی به منظور پیش‌بینی در برنامه عمرانی .
 • نظارت بر تهیه طرحهای مریوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه‌های مربوط .
 • نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به سطح شهر اعم ازسواره‌رو یا پیاده‌رو .
 • اقدام در تدوین برنامه زمان‌بندی پروژه‌ها و نظارت آنها بر اساس برنامه‌ها و ارایه گزارش به واحدهای ذیربط
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه‌ها و تعمیر و نگهداری از پروژه‌های عمرانی .
 • نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحداث و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحداث و تاسیسات متعلق به شهرداری .
 • تشریک مساعی ارگان ذیربط در حفظ و نگهداری آثار و ابنیه تاریخی منطقه و احیا و بازسازی مراکز فرهنگی سنتی جهت کاربرد‌های مورد نیاز .
 • ساماندهی وزیبا‌سازی فضاهای شهری از نظر کیفیت محیطی و انتظام بهری ، هویت‌بخشی اسلامی و پاسخگویی به نیازهای روانی و عاطفی شهروندان .
 • اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه‌وران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب .
 • نظارت بر عملیات ساختمانی در محدوده و حریم شهر با توجه به مقررات مصوب و دستورالعملها با رعایت مقررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی و جلوگیری از ساخت‌و‌سازهای غیر مجاز و جلوگیری از سد معابر عمومی و استفاده غیر‌مجاز از پیاده‌رو‌ها .
 • تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه ساختمانی یا ساختمانهای بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پرونده متخلف به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها و انجام امور دبیرخانه کمیسیون مربوطه .
 • بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح .
 • جلوگیری از توسعه بی‌رویه شهر .
 • پیگیری و همکاری با دستگاههای مرتبط در تهیه طرحهای توسعه شهری .
 • جمع‌آوری و تحلیل آمار و اطلاعات کلیه پروژه‌های عمرانی و شهرسازی .
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار .
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق .

 

شرح وظایف معاونت خدمات و ایمنی شهری

 • 1) دريافت سياست‌ها برنامه‌های کلان دستورالعملها و تدابير ابلاغی شهرداری درارتباط با وظايف محوله، مديريت و غیره اجرای آنها طبق قوانين و مقررات مرتبط.
 • 2) تهيه گزارشهای دوره‌ای و مقطعی از فعاليتهای انجام شده، جهت ارائه به شهردار
 • 3) پيشنهاد انتصاب مديران و کارکنان حوزه تحت سرپرستی به شهردار، نظارت برامور ايمني شهر از نظر پيشگيري از بروز خطرات و حوادث و سوانح غير مترقبه.
 • 4) نظارت برگردش امور خدمات موتوري وسائط نقليه شهرداري از نظر انجام تغييرات و برنامه‌ريزي كار واحدهاي تابعه.
 • 5) صدور دستور جهت ايجاد موسسات عام‌المنفعه در ارتباط با وظايف شهرداري دراجراي ماده 55 قانون شهرداريها
 • 6) نظارت بر گردش امور كميسيونهاي ذيربط با امور اجرايي شهر از قبيل كميسيون بند 20 و ستاد اجرايي خدمات شهري از قبيل سد معبر، برفروبي، پيشگيري از خطر سيل.
 • 7) نظارت برحسن انتظام امور مربوط به متوفيان شهر و گورستان و غسالخانه.
 • 8) نظارت برحسن انجام شهرداري درارتباط با ارائه خدمات كشتارگاه.
 • 9) رسيدگي وتعيين خط مشي واحدهاي تابعه و صدور دستورالعملهاي اداري در مورد بهبود امور مربوط به آنها با رعايت سياست كلي شهرداري
 • 10) شركت دركميسيونهاي مربوط به پيشگيري از بروز خطرات و حوادث وسوانح غير مترقبه.
 • 11) سياستگذاري در زمينه حفظ، توسعه و گسترش فضاي‌سبز و جنگلكاري شهر
 • 12) راهبري و سياستگذاري در زمينه‌هاي امور زيباسازي و سيما و منظر شهري و هويت‌بخشي به بناها و بافت‌هاي فرهنگي ـ تاريخي شهر.
 • 13) اتخاذ سياست‌هاي اجرايي لازم درخصوص توسعه و ساماندهي آرامستان‌شهر
 • 14) تشخيص و تعيين نيازهاي شهر خمین در زمينه‌هاي خدمات شهري و تعيين خط مشي و سياست‌هاي راهبردي و اجرايي شهرداري درامور مذكور با رعايت اصل تمركززدايي و صرفه و صلاح شهرداري، محافظت از محيط زيست، حفظ اصول توسعه پايدار و در چارچوب سياست هاي كلي شهرداري‌
 • 15) ابلاغ برنامه‌ها و سياست‌هاي مرتبط با امور خدمات شهري به واحدهاي تابعه و نظارت عاليه بر عملكرد آنها و صدور دستورات لازم به‌ منظور حسن اداره كليه امور ستادي و اجرايي واحدهاي تحت سرپرستي.
 • 16) مطالعه و شناخت روش‌هاي اجراي برنامه‌هاي مصوب در زمينه امور خدمات شهري با توجه به وظايف واحدهاي تابعه و انتخاب بهترين روش ممكن جهت انجام وظايف سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و صدور دستورالعمل‌هاي لازم در اين مورد.
 • 17) بررسي و بازنگري مستمر قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهاي موجود در زمينه خدمات‌شهري.
 • 18) انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم به‌منظور شناسايي مشكلات و نارسائي‌هاي موجود و كمك به تنقيح و كارآمدي قوانين و آئين‌نامه‌هاي مرتبط و مورد عمل در سطح شهرداري و تهيه و تنظيم و ارائه پيشنهاداتي درجهت رفع مشكلات و نارسايي‌هاي قوانين و مقررات موجود و ارائه آن به مقامات ذيربط به‌منظور انجام اصلاحات لازم
 • 19) تهيه وتدوين طرح‌هاي فوري و ضربتي براي مقابله با خطرات احتمالي ناشي‌ از حوادث جوي و طبيعي مانند سيل، طوفان، زلزله، بارش‌هاي برف و باران و عندالزوم ضمن هماهنگي با ساير مبادي ذيربط و اجراي آن پس از ابلاغ ازسوي عوامل اجرايي.
 • 20) انجام مطالعات و طراحي و اجراي كليه پروژه‌هاي خدمات شهري با توجه به اولويت‌ها و نيازهاي تعيين‌شده.
 • 21) کسب مجوزهاي لازم براي شناخت، تعمير، نگهداشت پروژه‌هاي خدمات شهري.
 • 22) نظارت دقيق و مداوم بر حسن اجراي كليه ضوابط و استانداردها و قوانين و مقررات مرتبط با امور خدمات شهري
 • 23) نظارت عاليه بر حسن اجراي كليه برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي و پروژه‌هاي واحدهاي تحت سرپرستي و راه‌اندازي و هدايت نظام كنترل پروژه درسطح شهر و پيگيري مداوم در ارتباط با نحوه و چگونگي اجراي طرحها، مشخص نمودن اشكالات و نارسائي‌ها و كشف علل تاخيرهاي اجرايي.
 • 24) جمع‌آوري و تحليل آمار و اطلاعات كليه پروژه‌هاي خدمات شهري.
 • 25) جمع‌آوري، مستندسازي و طبقه‌بندي كليه اسناد، مدارك و گزارشات مرتبط با حوزه فعاليت.
 • 26) اخذ گزارشات كتبي از واحدهاي تحت سرپرستي به‌منظور كنترل آنها.
 • 27) تهيه گزارش عملكرد از وظائف محوله و ارائه به مقام مافوق و ذيربط.
 • 28) تهيه شاخص‌ها و استانداردها و معيارهاي انجام كار در واحدهاي تابعه و مناطق در راستاي ماموريت‌هاي مرتبط و ابلاغ آن و كنترل و نظارت عاليه بر اجراي صحيح معيارها و استانداردهاي مصوب و سنجش مستمر آنها.
 • 29) كنترل و نظارت عاليه بر عملكرد ضابطين خاص قضايي در موضوعات مرتبط با خدمات ‌شهري
 • 30) برقراري ارتباط با دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط با مأموريت درچارچوب سياست‌هاي شهرداري
 • 31) انجام مطالعات راهبردي درخصوص بكارگيري ماشين‌آلات مدرن در زمينه‌هاي مختلف خدمات شهري از جمله آتش‌نشاني، جمع‌آوري و حمل‌ونقل و دفع زباله و ضايعات و... همزمان با فرايند مكانيزاسيون خدمات شهري و متناسب با رشد و توسعه تكنولوژي.
 • 32) نظارت بر حسن استفاده از وسايل نقليه موتوري با توجه به نيازها و مطابق برنامه.
 • 33) برنامه‌ريزي براي اجراي قانون مديريت پسماند و اتخاذ سياست‌هاي بهينه در زمينه نحوه محاسبه و اخذ بهاي پسماند
 • 34) اتخاذ سياست‌هاي راهبردي و اجرايي مناسب در راستاي كاهش توليد پسماند و بهره‌برداري مناسب و مجدد از پسماندهاي قابل بازيافت.
 • 35) برنامه‌ريزي براي بكارگيري روش‌هاي نوين پردازش، بازيافت و تبديل مواد، استحصال، بهره‌برداري و مديريت بهينه فرآورده‌هاي پسماند ازطريق سازمان ها، شركت‌ها و نهادهاي ذيربط
 • 36) تهيه و صدور شيوه‌نامه‌ها، نظام نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي فني و اجرايي لازم در زمينه بهره‌گيري مناسب از ظرفيت بخش خصوصي در خدمات شهري
 • 37) اتخاذ تدابير مناسب در راستاي حفظ اصول توسعه پايدار و حفاظت از منابع زيست‌محيطي و بكارگيري استانداردهاي محيط زيست.
 • 38) برنامه‌ريزي در زمينه نحوه جلب و جذب مشاركت‌هاي اجتماعي و مردمي دراجراي امور مرتبط و اجراي برنامه‌هاي آموزشي اعم‌ از تخصصي و عمومي جهت شهروندان در زمينه وظايف محوله و همچنين فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني در امور خدمات شهري
 • 39) نظارت بر حسن عملكرد واحدهاي شهرداري براي جلب مشاركت و تعامل با شهروندان در امور خدمات شهري
 • 40) راهنمايي، آموزش و مشاوره به مديران واحدهاي شهرداري در زمينه امور خدمات شهري
 • 41) تشكيل جلسات منظم با رئیس ادارات و مسئول واحد‌های تابعه به منظور ايجاد هماهنگي كامل بين آنها و صدور دستورات لازم درجهت ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر و نظارت بر اين امر
 • 42) برنامه‌ريزي و نظارت بر ايجاد و توسعه فضاي سبز
 • 43) نظارت بر حسن انتظام امور انهار و مسيلهاي شهري و هماهنگي در جهت آماده سازي و استفاده بهينه از آنها
 • 44) سياستگذاري ، برنامه ريزي و نظارت شهر اعم از جمع آوري و حمل زباله ، دفن و تبديل آن به كود
 • 45) راهبري، هدف‌گذاري و مطالعه و پيش‌بيني نيازهاي شهر در زمينه امور خدمات شهري و تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي به‌منظور تأمين تأسيسات و تجهيزات شهر و زيرساخت‌هاي لازم درامور مرتبط با خدمات عمومي و زيست‌محيطي، اقتصاد شهري، ساماندهي صنايع و مشاغل و صنوف، ايمني و پيشگيري و... در راستاي اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي جامع واسناد بالادستي ازطريق مجموعه تحت پوشش
 • 46) ارزشيابي و ارزيابي عملكرد و فعاليت‌هاي پيمانكاران مجري ماموريت‌ها و وظايف خدمات شهري و اعلام نظر، رتبه‌بندي و تشخيص صلاحيت متقاضيان شركت‌ در مناقصه‌ها و مزايده‌هاي مرتبط با امور خدمات شهري
 • 47) همكاري، هماهنگي و همفكري با ساير حوزه‌هاي ستادي ـ صنفي شهرداري و همچنين ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي در رابطه با وظايف محوله.
 • 48) انجام ساير اموري كه باستناد تبصره ذيل ماده 54 قانون شهرداري و ساير مقررات مربوطه ازطريق شهردار تفويض و ابلاغ مي‌گردد.
 • 49) نظارت بر تاسیسات برقی و مکانیکی پارک ها و اماکن عمومی متعلق به شهرداری
 • 50) جلوگیری از سد معابر عمومی و استفاده غیر مجاز از پیاده‌روها ،رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی
 • 51) اجرای دقیق مقررات انضباطی و اداری در ایستگاه آتش نشانی و محل حادثه و ثبت کلیه وقایع و حوادث
 • 52) اطمینان از آمادگی کامل پرسنل آتش‌نشانی، تجهیزات و ماشین‌آلات مربوطه جهت مقابله با حوادث و نحوه دسترسی به آنها از طریق بازدید دوره‌ای و نگهداری آمار و اطلاعات لازم و نظارت و کنترل دقیق برخودروها وسایل و تجهیزات حریق، نجات و غیره و انجام مراحل تحویل در هر شیفت.
 • 53) آگاهی کامل و دقیق از محدوده ایستگاه، شناخت کلیه مراکز و اماکن عمومی و غیره از طریق بازدید و بازرسی بوسیله عوامل اجرایی و بروز نگهداشتن اطلاعات مذکور در ایستگاه
 • 54) آشنایی کامل با ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با امور آتش نشانی در جهت استفاده صحیح و نگهداری از آنها
 • 55) تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارایه به شهردار .
 • 56) انجام سایر امور محوله بر اساس دستور مافوق .
 •  

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع :

 • بررسی و شناسایی دوره‌های آموزشی مورد نیاز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه‌های آموزشی .
 • نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه‌ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی وخدمات درمانی کارکنان .
 • نظارت بر حفظ ونگهداری نامه‌ها ،اوراق اسناد و مدارک و پرونده‌ها مطابق مقررات و اصول بایگانی
 • تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه بر اساس دستوالعملها و آیین نامه‌ها .
 • بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسایل مرتبط جهت مقامات مافوق .
 • بررسی ،ارتقا و بروزرسانی امکانات رفاهی، ورزشی، بیمه و بازنشستگی کارکنان .
 • مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار فرایندهای بهینه در شهرداری .
 • نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات .
 • ثبت لوایح و کلیه نامه‌های وارده و تنظیم و ارایه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیر مجموعه آن .
 • برنامه‌ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع، بروز و کارآمد شهرداری .
 • ایجاد بستر لازم جهت حرکت به سمت دولت الکترونیک وارتقای سخت افزاری و نرم افزاری و بروزرسانی مداوم جهت توسعه فناوری اطلاعات شهرداری .
 • تهیه و بروز نگه داشتن ،شناسنامه تجهیزات رایانه ای ،تجهیزات شبکه و تجهیزات مرکز تلفن و شناسنامه نرم افزارهای موجود، به منظور ساماندهی اطلاعات تجهیزات موجود در واحدها .
 • حفظ، نگهداری و پشتیبانی صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم ازactiv و passive و تجهیزات رایانه‌ای بر اساس استانداردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات .
 • عیب‌یابی و رفع مشکل شبکه‌ای کلیه سیستمهای رایانه‌ای موجود در مرکز مربوطه (ip و کارت شبکه و...) و تلاش جهت حفظ و نگهداری تجهیزات آن .
 • نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه‌ای و کنترل فنی تجهیزات خریداری شده .
 • تشخیص عیوب سخت افزاری و نرم افزاری سیستمها و رفع عیب تجهیزات در حد آموزشهای داده شده .
 • پیگیری جهت مکانیزه کردن فرایندها .
 • نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان ( back up data ) و نرم افزارها به صورت دوره‌ای و آرشیو آنها .
 • نظارت بر پیاده سازی نرم افزارهای مختلف از جمله نرم افزار اتوماسیون مالی، اداری، سیستم‌های شهرساز و راهبری آنها .
 • پیاده سازی نرم افزارها وبانک های اطلاعاتی کوچک .
 • تهیه و تنظیم بوجه، متمم بودجه ،اصلاح بودجه و تفریق بودجه شهرداری و ارایه آن به مراجع ذیصلاح وتهیه و تدوین تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری .
 • نظارت بر کلیه هزینه‌ها ومعاملات شهرداری و نگهداری حسابهای شهرداری و نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی شهرداری .
 • تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و پیگیری تصویب آنها .
 • نظارت بر کلیه قراردادهای مرتبط با شهرداری .
 • تهیه وتدوین برنامه‌های راهبردی بلند مدت،کوتاه مدت،میان مدت و چشم انداز ،راهبرد و برنامه توسعه شهر و شهرداری با مشارکت واحدهای ذیربط
 • برنامه‌ریزی، هماهنگی و اتخاذ تدابیر برای جذب سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج استان در جهت توسعه اقتصادی و توسعه زیرساختها و صنعت گردشگری شهر .
 • تهیه و جمع‌آوری اطلاعات جامع از پروژه های مورد سرمایه گذاری .
 • بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پروزه‌ها از نظر تاثیرات اقتصادی درآمدی .
 • فراهم نمودن بستر مناسب جهت ترغیب و تشویق در امور سرمایه گذاری
 • فراهم نمودن بستر مناسب برای رقابت سالم بین سرمایه‌گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاری .
 • برنامه‌ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب عوارض شهرداری .
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان و انجام امور دبیر خانه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری .
 • جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل و به موقع آنها در راستای بودجه مصوب .
 • حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول شهرداری .
 • اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها
 • نظارت بر کنترل ورود و خروج کالا از انبار و نظارت بر موجودی مواد و کالای شهرداری در طی سال .
 • خرید کالا و خدمات در چارچوب معاملات شهرداری .
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارایه به شهردار .
 • انجام سایر امور محوله بر اساس دستور مافوق .