برگزاری جشن روزه اوّلی ها در فرهنگسرای امام خمینی(ره)