فضاسازی سطح شهر بمناسبت فرا رسیدن دوازده فروردین روز جمهوری اسلامی