شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر خمین در پیامی فرارسیدن دوازدهم فروردین ، روز جمهوری اسلامی را تبریک گفتند.