دیدار فرماندار، نماینده منتخب مردم خمین ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر خمین با شهردار خمین در محل دفتر ایشان