پیام تبریک رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر خمین بمناسبت روز شهردار