پیام شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر خمین بمناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی