برگزاری محفل شهدای محلّه احمد آباد در مسجد امام حسن مجتبی علیه السّلام