نصب بنرهای فرمایشات امام خامنه ای (مدّظلّه العالی) در پارک بوجه توسط پایگاه بسیج شهید ناطق نوری