آغاز لایروبی و خاکبرداری رودخانه مرکزی جهت دیوارچینی حدّفاصل پل سردار شهید عباس میرهادی بسمت پل بلوار شهدای گردان روح الله