فضاسازی سطح شهر بمناسبت دهه امامت و ولایت همچنین عید سعید غدیر خم