بتن ریزی پاشنه زیرسری پل رودخانه ساحلی مقابل مسجد امام هادی علیه السّلام