دیدار مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی با شهردار،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر خمین ، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی،رئیس میراث فرهنگی شهرستان و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قورچی باشی در صحن شورای اسلامی شهر خمین در مجتمع شهرداری خمین