خرید یک دستگاه غلطک HSC ۱۵۰ جهت ارتقاء ظرفیت عملیات آسفالت اکیپ های آسفالت