احداث گِیت ورودی و نگهبانی به متراژ ۳۵ متر مربع و احداث سرویسهای بهداشتی پارک بانوان شهیده به متراژ ۶۰ مترمربع