برگزاری کارگاه آموزشی عفاف و حجاب برای اولین بار با همکاری شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خمین در سالن جلسات شهرداری