برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق علیه السّلام در محوّطه حوزه علمیّه امام خمینی(ره)