تجلیل از نیروهای خدوم و زحمتکش شهرداری خمین بمناسبت روز کار و کارگر توسط شهرداری در مصلّای امام خمینی (ره)