پیام تبریک شهردار خمین به مناسبت نهم اردیبهشت ، روز ملّی شوراها