دیدار فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خمین بهمراه هیئت همراه با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر خمین در صحن شورای اسلامی شهر خمین