نصب بیست عدد لامپ LED در پارک بوجه واقع در خیابان سردار جنگل