مناقصه و مزایده
مناقصه/ مزایده
عنوان
مهلت دریافت و تحویل اسناد
مهلت دریافت اسناد: 1397/08/23
مهلت تحویل اسناد:1397/08/23
مهلت دریافت اسناد: 1397/09/01
مهلت تحویل اسناد:1397/09/01
مهلت دریافت اسناد: 1397/07/18
مهلت تحویل اسناد:1397/07/28
مهلت دریافت اسناد: 1397/07/28
مهلت تحویل اسناد:1397/07/28
مهلت دریافت اسناد: 1397/07/18
مهلت تحویل اسناد:1397/07/28
مهلت دریافت اسناد: 1397/06/19
مهلت تحویل اسناد:1397/07/15
مهلت دریافت اسناد: 1397/06/15
مهلت تحویل اسناد:1397/06/16
مهلت دریافت اسناد: 1397/06/19
مهلت تحویل اسناد:1397/06/19
آرشیو مناقصه ها و مزایده ها

ارتباط با ما

نشانی: استان مرکزی، خمین، خیابان دکتر شریعتی، ساختمان مرکزی شهرداری
کد پستی : 00000 00000
تلفن : 3 - 53225231
نمابر : 53231282
ایمیل: khomein@imo.org.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری خمین می باشد
fara portal