مناقصه و مزایده
مناقصه/ مزایده
عنوان
مهلت دریافت و تحویل اسناد
مهلت دریافت اسناد: 1399/04/07
مهلت تحویل اسناد:1399/04/07
مهلت دریافت اسناد: 1398/12/06
مهلت تحویل اسناد:1398/12/06
مهلت دریافت اسناد: 1398/12/06
مهلت تحویل اسناد:1398/12/06
مهلت دریافت اسناد: 1398/11/07
مهلت تحویل اسناد:1398/11/07
مهلت دریافت اسناد: 1398/09/10
مهلت تحویل اسناد:1398/09/10
مهلت دریافت اسناد: 1398/08/06
مهلت تحویل اسناد:1398/08/06
مهلت دریافت اسناد: 1398/08/06
مهلت تحویل اسناد:1398/08/06
مهلت دریافت اسناد: 1398/07/01
مهلت تحویل اسناد:1398/07/01
مهلت دریافت اسناد: 1398/07/01
مهلت تحویل اسناد:1398/07/01
مهلت دریافت اسناد: 1397/11/10
مهلت تحویل اسناد:1397/11/10
مهلت دریافت اسناد: 1397/10/11
مهلت تحویل اسناد:1397/10/11
مهلت دریافت اسناد: 1397/09/15
مهلت تحویل اسناد:1397/09/15
مهلت دریافت اسناد: 1397/08/23
مهلت تحویل اسناد:1397/08/23
مهلت دریافت اسناد: 1397/09/01
مهلت تحویل اسناد:1397/09/01
مهلت دریافت اسناد: 1397/07/18
مهلت تحویل اسناد:1397/07/28
مهلت دریافت اسناد: 1397/07/28
مهلت تحویل اسناد:1397/07/28
مهلت دریافت اسناد: 1397/07/18
مهلت تحویل اسناد:1397/07/28
مهلت دریافت اسناد: 1397/06/19
مهلت تحویل اسناد:1397/07/15
مهلت دریافت اسناد: 1397/06/15
مهلت تحویل اسناد:1397/06/16
12
آرشیو مناقصه ها و مزایده ها

ارتباط با ما

نشانی: استان مرکزی، خمین، بلوار بهشتي -روبروي فرمانداري
کد پستی : 13168-38818
تلفن :46333433-46332954-
نمابر : 46333306
ایمیل: khomeincity@yahoo.com
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری خمین می باشد
fara portal